Rezensionen zu "Verkaufte Demokratie"

Dr. B. H. (Mediziner) 14. Juli 2015

 

» Das Buch von Herrn Krstic "Verkaufte Demokratie" liest sich sehr gut. Bin noch nicht ganz durch, sehe aber schon jetzt sehr viele Gemeinsamkeiten bei "der Sicht der Dinge". Hoffentlich wird das Buch von möglichst vielen Menschen gelesen. Vielleicht hilft es ja mit, zukünftig eine echte Demokratie für uns alle zu gestalten. Werde jedenfalls meinen Beitrag dazu leisten, um das Buch weiter zu verbreiten und das "gesunde" Denken der Menschen zu fördern. Ganz nach dem Motto: "Mens sana in corpore sano" bin ich überzeugt davon, dass ein "gesunder Geist" mithilft sowohl die Gesundheit des Einzelnen als auch die Stabilität und den inneren Zusammenhalt einer Gesellschaft zu fördern. «

 

» Knjiga gospodina Krstića ,,Prodana demopkratija’’ se čita veoma lako. Još je nisam skroz pročitao,  ali već sam vidm mnogo zajedničkih ,,pogleda na stvari’’. Nadam se da će knjigu pročitati što veći broj ljudi. Možda to pomogne da u budućnosti uspostavimo jednu pravu demokratiju za sve nas. U svakom slučaju daću svoj doprinos tome da se knjiga dalje širi i da se promoviše ,,zdravo’’ razmišljanje ljudi. Potpuno u skladu sa motom: ,,Mens sana in corpore sano’’ ubeđen sam da ,,zdrav duh’’ pomaže jačanju kako zdravlja pojedinca tako i stabilnosti i međusobnoj povezanosti unutrašnjih delova jednog društva. «

 

J. Z. (Buchautor und Banker) 04. März 2015

 

» Was ist das für ein Buch! Bei dieser Lektüre hat man nur einen Wunsch: Wenn doch da alles, was so präzise, penibel recherchiert und spannend wie ein Krimi geschrieben ist, nicht wahr wäre. Da fragt man sich wirklich, ist unsere Welt noch zu retten? Vielleicht dann, wenn sofort dieses Aufdecker- und Aufklärungsbuch auf den Schreibtischen der ohne Befähigungsnachweis agierenden Politiker und in die Hände möglichst vieler nach Objektivität bemühter Meinungsbildner gelangt. Dieses Buch sollte einfach zur Pflichtlektüre aller um die Zukunft besorgten Menschen werden und in den Regalen der Bibliotheken und Höheren Schulen stehen. (...) Das Buch ist aus dem Dschungel der unzähligen Neuerscheinungen auf dem besagten Gebiet eine herausragende und augenöffnende Dokumentation. Nur mit einem so hervorragend aufgearbeiteten Basiswissen könnte die Zivilbevölkerung den im Interesse der Menschheit dringend erforderlichen Paradigmenwechsel in Gang setzen. «

 

» Kakva knjiga! Kod ovakvog štiva imate samo jednu želju: kad samo sve to što je tako precizno, pažljivo istraženo i poput krimi romana uzbudljivo napisano ne bi bilo istina. Stvarno se zapitate, da li se naš svijet još može spasiti. Možda onda kada ova knjiga otkrivanja i objašnjenja dospe na radne stolove političara na vlasti bez dokaza o kvalifikaciji i u ruke što je moguće više onih koji se trude da objektivno utiču na formiranje mišljenja. Ova knjiga jednostavno treba da bude obavezna lektira svih ljudi zabrinutih za budućnost i da stoji na policama biblioteka i srednjih škola.  Knjiga je, iz džungle bezbroj novih izdanja iz ove oblaste,  jedna uzbudljiva dokumentacija koja otvara oči. Samo sa ovako izvanredno obradjenim osnovnim znanjem moglo bi civilno stanovništvo pokrenuti čovječanstvu hitno potrebnu promjenu paradigme. «

 

H. K. (QS-Manager) 02. März 2015

 

» Ihren Thesen und Überlegungen kann ich zu 98% voll zustimmen und vieles deckt sich auch mit meinen Erfahrungen und Informationen aus Insider-Quellen. Eigentlich gehört für mich so ein Buch in allen Schulen als Basislektüre, um der heute existierenden medialen Manipulation mit gesundem Menschenverstand entgegen zu wirken. «

 

» U 98% mogu da se složim sa Vašim tezama i razmišljanjima, i mnogo toga se  poklapa sa mojim iskustvima i informacijama iz insajderskih izvora. Zapravo, po meni, ovakva knjiga bi trebalo da spada u osnovnu lektiru u školama, da bi se zdravim ljudskim razumom moglo suprotstaviti današnjim medijskim manipulacijama «

 

M. J. (Verkaufsleiter) 26. Februar 2015

 

» In einer klaren, schnellen und nachvollziehbaren Sprache werden komplexe - aber auch politische Tabuthemen aufgegriffen und kritisch hinterfragt. Toll! Der Autor fordert zum Nachdenken auf, was ihm zweifelsfrei gelingt. Obwohl viele verschiedene "demokratische" Themen behandelt werden, reißt der Spannungsbogen nicht ab und bleibt bis zum Ende erhalten. Es ist kein angepasstes Buch, sondern es bietet genügend Ecken und Kanten rund um unsere Demokratie, Volksvertreter, Lobbyisten und deren Gefolge. Wer sich wagt (sich auch mal Abseits der Mainstreammedien zu bewegen), sieht sich in diesem Buch bestätigt und erfährt dazu Neues. Der Autor möchte aus meiner Sicht vermeiden, dass man in der Demokratie so lange schläft, bis man in einer Diktatur erwacht. Deshalb Daumen hoch! «

 

» Jasnim, brzim i razumnim jezikom dotaknute su i  ispitane kompleksne, ali i političke tabu teme. Odlično! Autor poziva na razmišljanje, što mu bez sumnje i uspeva.  Iako je obradjeno mnogo različitih „demokratskih“ tema,  kriva uzbudjenja ne opada i održava se do kraja.  Ovo nije nikakva prilagodjena knjiga, već ona nudi dovoljno uglova i perspektiva oko naše demokratije, predstavnika naroda, lobista i njihovih slijedbenika. Ko se bude usudio ( i da se kreće izvan mejnstrim medija), on u ovoj knjizi dobija potvrdu i uz to saznaje nesto novo. S moje tačke gledišta autor bi želeo da u demokratiji ne spavamo toliko dugo dok se ne probudimo u diktaturi. Zato samo napred «

 

A. 20. Februar 2015

 

» Der Autor gibt auf äußerst anschauliche, gut verständliche und pragmatische Art und Weise einen Querschnitt über verschiedenste Aspekte, die in unserer Gesellschaft aus dem Gleichgewicht geraten sind. Dabei bietet er - was mir sehr gut gefallen hat - auch immer wieder Verbesserungsvorschläge. Die Tatsache, dass er selbst Unternehmer ist überrascht bei der Teils doch schonungslosen Kritik am (Turbo)Kapitalismus, macht für mich das Ganze aber erst wirklich authentisch und grenzt das Buch von theoretischen Ausarbeitungen ab.

5 Sterne und eine absolute Empfehlung gebe ich dabei nicht, weil ich mit allen enthaltenen Darstellungen übereinstimme (ist auch denke ich nicht die Absicht des Autors), sondern weil dieses Buch meiner Meinung nach eine tolle und mutige Grundlage bietet bzw. einen Anstoß liefert für viele kritische Diskussionen, die langsam aber sicher geführt werden müssen. Meinen Horizont hat es dabei jedenfalls deutlich erweitert! «

 

» Autor na jedan krajnje pregledan, dobro razumljiv i pragmatičan način daje presjek različitih aspekta koji su u našem društvu izbačeni iz ravnoteže. Pritom on iznova i iznova nudi – što mi se posebno dopalo – predloge za poboljšanje. Činjenica da je on sam preduzetnik je iznenađujuća na mestima bespoštedne kritike (turbo)kapitalizma i zbog toga je meni sve ovo prije svega autentično i ograđuje knjigu od teorijskih formulacija.  5 zvjezdica i apsolutnu preporuku pak ne dajem zato što se apsolutno slažem sa svim što je ovde predstavljeno (što i nije namjera autora, kako ja mislim), već zato što ova knjiga prema mome mišljenju nudi odličnu i smjelu osnovu, odnosno podstrek za mnoge kritičke diskusije koje se moraju polako, ali sigurno voditi. Moj horizont je, u svakom slučaju, proširila «

 

J. S. (Bauunternehmer) 04. Februar 2015

 

» Es spricht mir und mit Sicherheit allen Mittelständlern voll aus der Seele. (…) Hoffentlich werden endlich so einige Verantwortliche wach gerüttelt. Erlauben Sie mir jedoch auch eine kleine kritische Anmerkung: Unserer Journaille und manchen Politikern werden Ihre Statements überhaupt nicht passen und Sie werden entsprechende Kommentierungen und Rezensionen ernten. Für eine neue Auflage Ihres Buches empfehle ich Ihnen deshalb Quellenangaben einzufügen, damit man Ihr Buch nicht mit platter Polemik diffamieren kann. (…) Nichtsdestotrotz wird es allerhöchste Zeit, dass der Politik endlich klargemacht wird, wer den Staat finanziert und aufrecht erhält: nämlich der Mittelstand, der täglich brav seine Arbeit verrichtet und in mittelständischen Unternehmen den größten Teil des Sozialproduktes erwirtschaftet, die meisten Menschen in Arbeit hält, die Standorte sichert und im eigenen Lande seine Steuern und Sozialbeiträge abführt. «

 

» U potpunosti zastupa moje mišljenje, a sigurno i mišljenje cijelog srednjeg sloja. (…) Nadam se da će se neki od odgovornih konačno razbuditi. Dozvolite mi ipak jednu kritiku:  naše novinarstvo i mnogi političari se nece složiti sa Vašim tvrdnjama i Vi ćete požnjeti odgovarajuće komentare i recenzije. Za novo izdanje Vaše knjige bih Vam stoga predložio da ubacite podatke izvora, kako Vaša knjiga ne bi mogla biti obezvrijeđena jednostavnim polemikama. (…) Uprkos tome krajnje je vrijeme, da se u politici konačno razjasni, ko finansira i održava državu: naime, srednji sloj, koji se svakodnevno hrabro bavi svojim poslom i privređuje u srednjim preduzećima veći deo društvenog prozivoda, zapošljava većinu ljudi, osigurava životni prostor i plaća u svojoj zemlji poreze i socijalne doprinose. «

 

M. B. (Bürgermeister a. D.) 04. Februar 2015

 

» Ich habe Ihr Buch nicht nur gelesen sondern mich intensiv mit Ihren Ausführungen befasst. In vielen Punkten teile ich Ihre Sichtweise:

  • Eine entfesselte Finanzwirtschaft hat die Herrschaft über die Staaten und ihre politischen Gestaltungsmöglichkeiten gewonnen.
  • Das "Gute" kommt nicht nur von den USA und dem Westen. Die Rolle Israels gegenüber den Palästinensern - in meinen Augen "Staatsterrorismus" - wird vom Westen schulterzuckend akzeptiert und die USA halten ihre schützende Hand darüber.
  • Es gibt einen Mainstream bei unseren Medien. Eine Art selbstgerechtes "Gutmenschentum". Russland, aber auch der Iran haben da keine guten Karten.
  • Das verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltungsrecht der Kommunen ist ein großes Plus in Deutschland.
  • Ihr Plädoyer für Gerechtigkeit mit konkreten Vorschlägen für ein gerechteres Steuersystem sollte sorgfältig von unseren Abgeordneten gelesen und aufgegriffen werden.

Auch wenn ich nicht jede Betrachtung (z.B. zur "Sprengung" des World Trade Centers) mitgehen kann, finde ich Ihr Buch mit der Ihnen eigenen klaren Sprache eine wertvolle Anregung zum Nachdenken, nicht nur für Leute aus Politik und Wirtschaft, sondern für alle an einem funktionierenden Gemeinwesen Interessierten. «

 

» Vašu knjigu nisam samo pročitao, vec sam se i intenzivno bavio Vašim objašnjenjima. U mnogim tačkama dijelim Vaš način vidjenja:

  • Neograničena finansijska privreda je pridobila vlast nad državama i njihovim mogućnostima političkog uređenja.
  • "Dobro" ne dolazi samo iz SAD i sa Zapada. Uloga Izraela protiv Palestinaca – u mojim očima „državni terorizam“ – je prihvaćena od strane Zapada sleganjem ramena, a SAD drži svoju zaštitničku ruku iznad svega toga.  
  • Mejnstrim je prisutan kod naših medija. Neka vrsta samoopravdanog „ dušebrižništva“. Rusija, ali i Iran ovde nemaju dobre karte.
  • Konstitucionalno garantovano pravo samouprave komuna je veliki plus u Nemačkoj.
  • Vaš apel za pravdu sa konkretnim predlozima za pravedni poreski sistem bi trebalo pažljivo da pročitaju naši nadređeni i da se pozabave time.

Čak i ako ne mogu da se složim sa svakim pogledom (npr. sa "detonacijom" Svetskog trgovinskog centra - World Trade Center), smatram da je Vaša knjiga, sa Vašim sopstvenim jasnim jezikom vredna motivacija za razmišljanje, ne samo za ljude iz politike i privrede, već i za sve koji su zainteresovani za funkionisanje zajednica. «

 

T. S. (Serviceleiter) 03. Februar 2015

 

» Das Buch habe ich innerhalb weniger Tage durchgelesen. Die Themen waren einfach zu fesselnd um das Buch zur Seite zu legen! «

» Knjigu sam pročitao za samo nekoliko dana. Teme su jednostavno toliko interesantne da bi se knjiga ostavila sa strane! «

 

R. M. 26. Januar 2015

 

» Kompliment! Es ist gut, dass es noch beherzte Demokraten gibt, die den Mut und die Kraft haben, sich zu engagieren. «

» Kompliment! Dobro je da još uvek ima srčanih demokrata, koji imaju hrabrosti i snage da se bore. «

 

J. R. 16. Januar 2015

 

» Großen Dank an Herr Kristić für das Buch und seinen Mut das Buch zu schreiben. «

» Veliko hvala gospodinu Krstiću za knjigu i njegovu hrabrost da napiše knjigu. «

 

V. M. (Betriebsleiter) 14. Januar 2015

 

» Der Autor beschreibt komplexe Zusammenhänge in einfacher Sprache, sodass sich dieses Buch leicht "verschlingen" lässt. Alles in allem lässt sich sagen, dass Tabu-Themen gekonnt angesprochen, besprochen und analysiert werden, sodass dem Leser hier und da doch die Augen für eine Horizonterweiterung geöffnet werden. Besonders positiv anzumerken ist, dass aktuelle Themen wie z.B. die "Ukraine-Krise", Flug MH-17... abgehandelt werden und sich der Autor nicht nur mit allen bekannten Verschwörungstheorien befasst. Auf jeden Fall eine Pflicht-Lektüre für alle, die sich mit unseren "Systemen" kritisch auseinander setzen. «

» Autor opisuje kompleksne odnose  jednostavnim jezikom, tako da se vrlo lako „upuštate“ u ovu knjigu. Sve u svemu može se reći, da su tabu teme stručno obradjene, razjašnjenje i analizirane, tako da su čitaocu ipak na mestima otvaraju oči za širenje horizonta. Naročito pozitivno je primijetiti, da su sadržane aktuelne teme, kao npr.,,kriza u Ukrajini“, let MH-17... i da se autor ne bavi samo svim poznatim teorijama zavera. U svakom slučaju obavezna lektira za sve, koji se kritički suprotstavljaju našim „sistemima“. «

 

J. L. 29. Dezember 2014

 

» Leider ist es in unserer BRD GmbH nicht so einfach die Leute aufzurütteln solange diese noch mit Fußball und Dosenbier zu begeistern sind. «

» Nažalost u našem BRD d.o.o. nije tako jednostavno uzdrmati ljude sve dok se oni oduševljavaju fudbalom i konzervama piva. «

 

G. O. (Unternehmer / Geschäftsführer) 23. Dezember 2014

 

» Ich habe mich dabei ertappt schnell in Ihr Buch hinein zu "rutschen". Die ersten Zeilen, die ich gelesen habe, sind sehr angenehm und eingängig verfasst, es macht neugierig auf Ihre Gedanken. «

» Uhvatio sam samog sebe da sam vrlo brzo „skliznuo“ u Vašu knjigu. Prvi redovi, koje sam pročitao, su vrlo prijatni i lako shvatljivi, stvaraju znatiželju za Vaše misli. «

 

A. B. (Unternehmer) 21. Dezember 2014

 

» Besonders anerkennend finde ich, dass Sie für diese fast 300 Seiten keine einzige Bezugsquelle zitieren mussten - chapó, dies ist aller Achtung wert. «

» Dajem Vam naročito priznanje, jer na ovih skoro 300 strana niste morali da citirate nijedan izvor informacija - bravo, ovo je vredno svake pažnje. «

Druckversion | Sitemap
© Milorad Krstić 2020